Slide background

Slide background

Slide background

Fotografia obozowa rtm. Witolda PILECKIEGO, więźnia KL Auschwitz

(w obozie Tomasz SERAFIŃSKI, nr obozowy 4859).

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Fotografia obozowa Edwarda CIESIELSKIEGO, więźnia KL Auschwitz (nr obozowy 12 969).

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Fotografia obozowa Jana REDZEJA, więźnia KL Auschwitz (w obozie Jan RETKO, nr obozowy 5430).

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Pileckiego w Nowym Wiśniczu (APMA-B. Zespół

Wspomnienia, t. 130 k. 1). Archiwum Państwowego

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pełen rozmiar zdjęcia

Pierwsza strona Raportu napisanego przez rtm. Witolda

Slide background

Pileckiego w Nowym Wiśniczu (APMA-B. Zespół

Wspomnienia, t. 130 k. 1). Archiwum Państwowego

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pełen rozmiar zdjęcia

Pierwsza strona Raportu napisanego przez rtm. Witolda

Slide background

Jan Redzej (w obozie Jan Retko, nr 5430),

Witold Pilecki (w obozie Tomasz Serafiński, nr 4859),

Edward Ciesielski (nr 12 969). Nowy Wiśnicz, 1943 r.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Trójka uciekinierów z KL Auschwitz (od lewej):

Slide background

Plan z dnia 27.10.1942 roku dotyczący rozbudowy obozu KL Auschwitz (Bebauungsplan für den Auf -

und Ausbau des Konzentrationslagers Auschwitz O.S.). (APMA-B. Akta Zentralbauleitung, syg. KL Au I – BW 2/3/21

Dp. Z. Bau./190-2). Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pełen rozmiar zdjęcia

Slide background

Fotografia lotnicza wykonana przez pilota alianckiego samolotu rozpoznawczego RSAAF dnia 26 czerwca

1944 roku przedstawiająca kompleks obozowy Auschwitz I oraz Auschwitz II (Birkeanu).

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pełen rozmiar zdjęcia

Slide background

Panorama zakładów Buna-Werke, należących do IG Farben. Fotografia wykonana w 1945 r.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Slide background

Auschwitz III, obóz Buna, Monowice - zdjęcie lotnicze wykonane przez aliancki samolot

rozpoznawczy w maju 1944 roku. Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pełen rozmiar zdjęcia

Slide background

1955-1965, ze zbiorów Grażyny Kowalskiej (wnuczki

Piotra Mazurkiewicza).

Piotr Mazurkiewicz, fotografia wykonana w latach:

Slide background

Most kolejowy na rzece Sole, fotografia z końca XIX wieku, ze zbiorów Tadeusza Firczyka.

Slide background

do rodziny Serafińskich we wrześniu 1943 roku.

Ze zbiorów Muzeum Pamiątek po Janie Matejce

„Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Witold Pilecki. Być może fotografia ta została wysłana

Slide background

przed Koryznówką, wrzesień 1942 rok.

Fotografia ze zbiorów Muzeum Pamiątek po Janie

Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Ludmiła i Tomasz Serafińscy z córkami Beatą i Marią

Slide background

(od lewej): Jan Redzej, Witold Pilecki, Edward Ciesielski,

1943 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Pamiątek

po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Trójka uciekinierów z KL Auschwitz przed Koryznówką

Slide background

Stodoła przy Koryznówce, w której mógł nocować rtm. Witold Pilecki. Fotografia prawdopodobnie powojenna

Fotografia ze zbiorów Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Slide background

Fotografia ze zbiorów Muzeum Pamiątek po

Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu.

Witold Pilecki przed Koryznówką, lipiec 1943 rok

Slide background

ze zbiorów Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów

Politycznych PRL.

Witold Pilecki w mundurze rotmistrza. Fotografia

Slide background

ze zbiorów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników

Ziemi Bocheńskiej.

Edmund Zabawski. Fotografia przedwojenna,

Slide background

Edmund Zabawski (nr 19547) – fotografia wykonana przez obozowe gestapo.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Slide background

Zakonnicy, a wśród nich o. Hipolit – Jan Legowicz (6 od lewej, górny rząd). Fotografia ze zbiorów

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Pełen rozmiar zdjęcia

Slide background

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Józef Obora. Fotografia ze zbiorów Stowarzyszenia

Slide background

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Teofila Obora. Fotografia ze zbiorów Stowarzyszenia

Slide background

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Helena i Edmund Zabawscy. Fotografia ze zbiorów

Slide background

Opactwo OO. Benedyktynów w Tyńcu, lipiec 1939 r. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Sygn. 3/1/0/9/6530

Slide background

Łódka przy brzegu rzeki. Fotografia poglądowa. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Sygn. 3/131/0/-/450

Slide background

Ruiny zamku Lipowiec w Babicach, fotografia z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Sygn. 3/1/0/9/23

Slide background

Klasztor i kościół Ojców Bernardynów w Alwerni, fotografia z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Sygn. 3/1/0/9/5

Slide background

Panorama Wieliczki z widocznym na pierwszym planie drewnianym kościołem pw. św. Sebastiana, 1935 r.

Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Sygn. 3/1/0/9/7493

Slide background

Panorama Wieliczki z widocznym kościołem pw. św. Klemensa. Fotografia z okresu międzywojennego.

Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Sygn. 3/1/0/9/7494

Slide background

(jednej z jego wersji). Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie (AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj,

sygn. 202/XVIII/1, s. 82 - 84).

Pełen rozmiar zdjęcia

Fragment raportu Witolda Pileckiego

Slide background

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie

(AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj,

sygn. 202/XVIII/1, s. 82 - 84).

Pełen rozmiar zdjęcia

Fragment raportu Witolda Pileckiego (jednej z jego wersji).

Slide background

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie

(AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj,

sygn. 202/XVIII/1, s. 82 - 84).

Pełen rozmiar zdjęcia

Fragment raportu Witolda Pileckiego (jednej z jego wersji).

Slide background

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Fotografia z okresu 20-lecia międzywojennego.

Witold Pilecki w mundurze podporucznika kawalerii.

Slide background

Opinia Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego.

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie (AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta

RP i Kancelaria Rady Państwa, sygn. 715, s. 138-140).

Pełen rozmiar zdjęcia

Okoliczności sprawy Witolda Pileckiego.

Slide background

Opinia Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego.

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie (AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta

RP i Kancelaria Rady Państwa, sygn. 715, s. 138-140).

Pełen rozmiar zdjęcia

Okoliczności sprawy Witolda Pileckiego.

Slide background

Opinia Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego.

Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie (AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta

RP i Kancelaria Rady Państwa, sygn. 715, s. 138-140).

Pełen rozmiar zdjęcia

Okoliczności sprawy Witolda Pileckiego.

Slide background

z dnia 20 maja 1948 roku - odmowa ułaskawienia

Witolda Pileckiego. Ze zbiorów Archiwum Akt

w Warszawie (AAN, Kancelaria Cywilna

Prezydenta RP i Kancelaria Rady Państwa) sygn. 715, s. 141).

Pełen rozmiar zdjęcia

Decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Slide background

Slide background

ORGANIZATORZY:

WYKONAWCY MERYTORYCZNI:

WSPÓŁPRACA:

WSPÓŁPRACA:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenie Bochniaków

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej